Keystone logo
Universidad Abierta Interamericana

Universidad Abierta Interamericana

Universidad Abierta Interamericana

מבוא

Universidad Abierta Interamericana , שנוסדה בשנת 1995, מפתחת פרויקט אקדמי המביע את המחויבות לחינוך בדרך של מאמץ קבוע להיענות לדרישות החברתיות, התרבותיות והפוליטיות שדורשים הזמנים הנוכחיים. Universidad Abierta Interamericana היא Universidad Abierta Interamericana פרטית, חילונית, אוטונומית, ברבים ולא למטרות רווח.

המשימה שלה היא לפתח הצעה חינוכית כוללת, איכותית ורלוונטית עם דרישות פיתוח בר קיימא, דמוקרטיזציה של ידע וערכים הומניסטיים, באמצעות מודל חינוכי שמקדם את הכשרת אנשי המקצוע המוסמכים לשנות מציאות עם אחריות חברתית.

מיקומים

  • Buenos Aires

    Avenida San Juan,951, C1147, Buenos Aires

    תוכניות

    שאלות