Keystone logo
© Eva Dang
TRC Colleges

TRC Colleges

TRC Colleges

מבוא

TRC Colleges מרכזי לוויין ברחבי העולם בכדי להביא תכניות וכישורים בבריטניה למערך רחב יותר של סטודנטים במדינות משלהם, באופן כלכלי יותר, ולהציע שירותי העברה ותוכניות תואר בבריטניה למי שרוצה להתקדם בדרך זו. TRC Colleges יכולות להציע למוסדות תוכנית לימודים מלאה בבריטניה ברוב המקצועות וברוב הרמות להתנהל במוסד משלהם; זה כולל את תוכנית הקרן האוניברסיטאית רמה 3 של TRC Colleges . TRC Colleges יכולות גם לתת למוסדות בחו"ל הזדמנויות אישור פרסים כפולות בבריטניה לקבלת פרסים מוסדיים משלה על ידי הסדר ייחודי עם מגוון לוחות בחינה בבריטניה על ידי תמיכת מרכז הלוויין של TRC Colleges .

מיקומים

  • London

    Kemp House, City Road, London EC1V 2NX UK, EC1V 2NX, London

    שאלות