Keystone logo
© Eva Dang
The British Butler Institute

The British Butler Institute

The British Butler Institute

מבוא

The British Butler Institute הספר הבינלאומי של The British Butler Institute למנהלי באטלר ומנהלי משק בית (מאומן בסגנון בריטי) הוא אקדמיה פרטית בלונדון העומדת בכל התקנים הבינלאומיים החדשים. מכיוון שתפקידו של באטלר המקצועי משתנה ולקוחותינו המבחינים דורשים אנשי מקצוע רב מיומנים יותר לנהל אי פעם את בתיהם ואת אורחות חייהם, אנו שואפים לצייד את חניכינו בידע הרלוונטי הנדרש לשוק העבודה הבינלאומי של המאה ה -21.

מיקומים

  • London

    10 greycoat place, , London

    שאלות