Keystone logo
© Eva Dang
Scottish Baptist College

Scottish Baptist College

Scottish Baptist College

מבוא

לאחרונה אתגרנו לחשוב על סוג המכללה שאנחנו ומה אנו מכוונים להיות. במובנים רבים, הצהרת החזון שלנו מבטאת את מה שאנחנו כבר ולא משהו שאנחנו מנסים להפוך. עם זאת, יחד עם זאת, זה עוזר לנו לזהות מה אנו מעריכים ומה אנו מקווים שכל התלמידים והחברים של המכללה חווים כאשר הם מגיעים Scottish Baptist College . כאשר התכנסנו לגיבוש חזון זה, הבנו גם שחזון לא צריך להיות סטטי אלא הצהרה דינמית המשקפת את ההתפתחות המתמשכת של חיי הקולג ', ולכן אנו כל הזמן מזכירים לעצמנו את זה ומבקשים לבחון אם הוא זקוק לעידוד מחדש.

מיקומים

  • Paisley

    Henry Building East, E303,, PA1 2BE, Paisley

    תוכניות

    שאלות