Keystone logo
Reading Area Community College - RACC

Reading Area Community College - RACC

Reading Area Community College - RACC

מבוא

מכללת הקהילה בקריאה (Reading Area Community) (RACC) היא מוסד חינוך מוסמך, מקיף, לרישום פתוח, המספק את הדברים הבאים: תוכניות לימודים, תעודות ותעודות תעודה; אימון ממוקד בקריירה; שיעורי מעבר; הכשרת מיומנויות לעסקים ותעשייה; תכניות העשרה אישיות ופעילויות שירות ציבורי. במכללה, בחסות מחוז ברקס, מספק גישה נוחה כדי לענות על צרכים חינוכיים קהילתיים מזוהים.

סטודנטים מכל גיל, גזע, דת ומדינות רבות ומגוונות ברחבי העולם בוחרים ללמוד כאן. מי שמחפש תארים במכללה נמשך לתוכניות כמו סיעוד, טיפול נשימתי, צדק פלילי ועסקים. אנשים אחרים לומדים קורסים פרטניים כדי להתמקד במיומנות או עניין, או לומדים הסמכה במגוון נושאים. החטיבה לפיתוח חינוך / כוח אדם לקהילה מציעה תכניות כמו סיוע בשיניים, עזרה לבריאות ביתית, עזרה וטרינרית והכנת GED.

המכללה ממלאת תפקיד חשוב גם בקהילה העסקית. מרכז ההדרכה והטכנולוגיה של שמידט מספק הכשרה במנהיגות בכירה, טכנולוגיית ייצור, טכנולוגיית מידע, מוכנות במקום העבודה ואוריינות במקום העבודה. RACC שותפה גם עם ארגונים קהילתיים אחרים כדי לשפר את החיוניות הכלכלית של העיר והמחוז.

מיקומים

  • Reading

    South 2nd Street,10, 19602, Reading

    שאלות