Keystone logo
Nazarene Bible College

Nazarene Bible College

Nazarene Bible College

מבוא

Nazarene Bible College יש מטרה ברורה, יש לה זיקה חזקה לכנסייה ומספקת חינוך איכותי. Nazarene Bible College קיימת כדי להאדיר את ישוע המשיח כאלוהים על ידי הכנת מבוגרים לאוונגליזם, תלמידים ושירות העולם. מאז 1967 מילאה Nazarene Bible College הנזרית את משימתה להכין גברים ונשים לכהונה.

Nazarene Bible College היא אחד מעשרה מוסדות להשכלה גבוהה נזרנים בארצות הברית. זהו אחד משני המוסדות המופקדים על ידי העדה במשימה הבלעדית יחסית להכין שרים.

מיקומים

  • Colorado Springs

    Kelly Johnson Boulevard,1465, 80920, Colorado Springs

    שאלות