Keystone logo
International College Of Bible And Mission

International College Of Bible And Mission

International College Of Bible And Mission

מבוא

המכללה הבינלאומית לתנ"ך ומשימות החלה בינואר 2000 באמצעות חזונו של ד"ר סטיוארט סנוק (המנהל הראשון של ICBM) ואחרים. העיקרון השני היה ד"ר גורגון גרגורי; השלישי, ד"ר פרנק שי, והרביעי, הכמרית נדבה מזבאנה. המנהל החמישי והנוכחי שלנו הוא ד"ר ארתור אלארד, שהחל לכהן בתפקיד זה בינואר 2017. המכללה קיימת כדי לשרת את הצורך של הכשרת מנהיגים לכנסיות האוונגליסטיות בדרום אפריקה. הוא מוסמך באמצעות המועצה להשכלה גבוהה ונרשם במלואו במחלקה להשכלה גבוהה.

מיקומים

  • Roodepoort

    Mare Street,76, 1724, Roodepoort

    שאלות