Keystone logo
High Mountain Institute

High Mountain Institute

High Mountain Institute

מבוא

מכון High Mountain Institute הוא ארגון ללא מטרות רווח 501 (ג) (3) המקבל בברכה סטודנטים מרקע גזעי, אתני, חברתי-כלכלי וגאוגרפי מגוון. אנו בית ספר מוסמך לחלוטין באמצעות התאחדות בתי הספר העצמאיים בקולורדו, איגוד החינוך החוויתי ועמותת שנת הפערים. יתר על כן, אנו חברים באיגוד הלאומי לבתי ספר עצמאיים, ברשת בתי הספר סמסטר, איגוד הקצינים העסקיים הלאומי ורשת המגוון בקולורדו.

מכון High Mountain Institute מעסיק סטודנטים עם עולם הטבע. בית הספר שלנו מאחד באומץ חקירה אינטלקטואלית קפדנית, למידה חווייתית, מסעות במדבר ואחריות משותפת בקהילה חזקה. התלמידים שלנו מממשים את הפוטנציאל שלהם - כמנהיגים, הוגים עצמאיים ואזרחים מתחשבים.

מיקומים

  • Leadville

    County Road 5A,531, 80461, Leadville

    שאלות