Keystone logo
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATOLICA

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATOLICA

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATOLICA

מבוא

קרן האוניברסיטה הקתולית לומן גנטיום - UNICATÓLICA, המחויבת לערכים נוצריים, מכשירה אנשים באופן אינטגרלי, מאשרת מחדש את כבודם האנושי במערכת היחסים עם אלוהים, עם עצמך, עם אחרים ועם הסביבה, דרך הדור והפיזור. ידע, לתרום להתפתחותם של עמים.

קרן האוניברסיטה הקתולית לומן גנטיום - UNICATÓLICA - מוסד הארכידוכוס של קאלי, יוכר בזכות אופיו הכלל-חברתי, ברלוונטיות ובאיכות התוכניות והפרויקטים המוסדיים, הייעוד לשירות חברתי של בוגריו ולהגנת כבוד האדם ושלום.

מיקומים

  • Cali

    No. 12-459 Pance, Cali - Colombia, , Cali

    שאלות