Keystone logo
© Eva Dang
Dundee And Angus College

Dundee And Angus College

Dundee And Angus College

מבוא

Dundee And Angus College אנו מתרחקים מהחשיבה המסורתית ומתמקדים הרבה יותר בקריירה ולא בקורסים. אנו רוצים שאנשי אזור דנדי ואנגוס יהיו מושכלים וערוכים יותר לאפשרויות הקריירה העומדות לרשותם, לא משנה באיזה שלב הם נמצאים.

יוזמת הכישרון העתידי שלנו היא אוסף של מוצרים, שירותים ופעילויות התומכים בכישורי העסקה וכישורים ארגוניים של כל הלומדים. זה מאפשר לעסקים לגייס, לשמר ולהגדיל את כוח האדם העתידי שלהם.

מיקומים

  • Dundee

    Gardyne Road, DD5 1NY, Dundee

    שאלות