Keystone logo
Binghamton University, State University of New York מערכות מידע גיאוגרפיות -GIS (מינורי)
Binghamton University, State University of New York

מערכות מידע גיאוגרפיות -GIS (מינורי)

Binghamton, ארצות הברית

4 Years

אנגלית

זמן מלא

Request application deadline

Aug 2024

USD 7,070 *

בקמפוס

* לתושבי מדינת ניו יורק | לתושבים מחוץ למדינה ולתושבים בינלאומיים - 26,160 דולר

מבוא

מתקן ליבת ה-GIS והחישה מרחוק נוצר בשנת 2001 כתגובה לצורך הגובר במהירות בהדרכה ותמיכה בטכנולוגיה GeoSpatial במגוון דיסציפלינות.

מטרה ומחויבות

מתקן ה-GIS והחישה מרחוק של אוניברסיטת בינגהמטון תומכים במשימת המחקר של האוניברסיטה. היא מטפחת שימוש מושכל בטכנולוגיות מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS), חישה מרחוק ומערכות מיקום גלובליות (GPS) לפיתוח וביצוע של מחקר בסיסי ויישומי במימון.

אנו מחויבים לתוכנית של הכשרה איכותית ואינטראקציה מושכלת, כמו גם לאספקת מקורות נתונים משניים נבחרים, באמצעות מגוון קורסים קצרים ואינטראקציות אחד על אחד עם משתמשים המחפשים מחקר ממומן. מטרת המתקן היא לתמוך ולהכשיר משתמשים במגוון שיטות טכנולוגיות GeoSpatial, לסייע להם במחקר ובתכנון, ולהעריך מערכי נתונים קיימים שסופקו על ידי המשתמשים.

מתקן ליבת ה-GIS והחישה מרחוק נוצר בשנת 2001 כתגובה לצורך הגובר במהירות בהדרכה ותמיכה בטכנולוגיה GeoSpatial במגוון דיסציפלינות.

מטרה ומחויבות
מתקן ה-GIS והחישה מרחוק של אוניברסיטת בינגהמטון תומכים במשימת המחקר של האוניברסיטה. היא מטפחת שימוש מושכל בטכנולוגיות מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS), חישה מרחוק ומערכות מיקום גלובליות (GPS) לפיתוח וביצוע של מחקר בסיסי ויישומי במימון.

אנו מחויבים לתוכנית של הכשרה איכותית ואינטראקציה מושכלת, כמו גם לאספקת מקורות נתונים משניים נבחרים, באמצעות מגוון קורסים קצרים ואינטראקציות אחד על אחד עם משתמשים המחפשים מחקר ממומן. מטרת המתקן היא לתמוך ולהכשיר משתמשים במגוון שיטות טכנולוגיות GeoSpatial, לסייע להם במחקר ובתכנון, ולהעריך מערכי נתונים קיימים שסופקו על ידי המשתמשים.

מלגות ומימון

שכר לימוד בתוכנית

על בית הספר

שאלות