Keystone logo
Akamai University

Akamai University

Akamai University

מבוא

המשימה המייסדת של Akamai University מושתתת על ההנחה כי שיפור הבעיות העולמיות הגדולות ויצירת אורח חיים בר-קיימא ופרקטיקות גלובליות הם סימני ההיכר של אזרחות עולמית אחראית ואחראית. כמייצרים ידע חדש ומפתחים מערכות חדשות, המשימה היחידה שלנו כמוסד היא קידום מצבו האנושי וקיימותו של כדור הארץ.

המשימה האקדמית העיקרית של האוניברסיטה היא לספק למבוגרים בוגרים אפשרות להמשיך בלמידה לאורך כל החיים בסביבה התומכת בלימודים גמישים ומותאמים אישית. Akamai University מחויבת לתכנון ושימוש במידע חדשני המתאים, מודלים, חומרים טקסטואליים ויישומים טכנולוגיים להעברת תכניות תואר איכותיות, מחקר, הכשרה וחוויות למידה מרחוק.

מיקומים

  • Hilo

    Haili Street,110, 96720, Hilo

    שאלות