Keystone logo
الكلية الجامعية لعلوم الأم والأسرة

الكلية الجامعية لعلوم الأم والأسرة

الكلية الجامعية لعلوم الأم والأسرة

מבוא

המכללה האוניברסיטאית למדעי האם והמשפחה הינה מוסד אקדמי פרטי, פרטי ופרטי במערכת ההשכלה הגבוהה הפרטית, הנהנה מאישיות משפטית עצמאית ופועל להשגת היעדים והיעדים של משרד ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי המתוארים הוראות חוק פדרלי מס '(4) משנת 1992 בדבר הקמתו וארגונו של משרד ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי וההחלטות שניתנו ליישומו.

מדובר במופעים אקדמיים ומנהלתיים מוסדיים התלויים במבנים, מערכות ונהלים מוגבלים, מתועדים והוכרזים המהווים את הגישה הכללית לביצועי המכללה ולשיטתה להשגת מטרותיה ובהתנהלותה עם סגל, סטודנטים ואנשי צוות עסקה המבטיחה אובייקטיביות, הוגנות ויציבות שיכולות לצמוח ולהתפתח.

מיקומים

  • Ajman

    Sheikh Maktoum Bin Rashid Street, , Ajman

    שאלות