Keystone logo
המכינה שלך מצא את תוכנית המכינה שלך

חפש תוכנית שנת מכינה

מה אתה רוצה ללמוד?
היכן אתה רוצה ללמוד?

שנת הכנה יכולה להכין את בוגרי תיכון או תיכון לקראת כניסתם לאוניברסיטה. תוכניות מכינה לשנת הלימודים עשויות לעבוד היטב גם עבור תלמידים מבוגרים יותר. תוכניות הכנה לשנת הכנה זמינות באוניברסיטאות ברחבי אירופה, צפון אמריקה ואסיה. מתן מעבר חלק לאוניברסיטה, קורסי מכינה נוטים לספק השכלה כללית שימושית או נדרשת בתואר של ארבע שנים.

תוכניות חדשות שנוספו