Keystone logo
שלך מצא את

חפש לימודי המשך

מה אתה רוצה ללמוד?
היכן אתה רוצה ללמוד?

תוכניותAssociate of Arts (AA) הן בדרך כלל תכניות לתואר שנתיים בתחום אקדמי הקשור לאמנויות, מדעי הרוח ולעיתים עסקים או מדעי החברה. ניתן ליישם את הזיכויים שנצברו בתואר AA עבור תואר ראשון של ארבע שנים במידת הצורך. בוגרי Associate of Arts מבוקשים בתחומם בשל הבנתם של מושגי מפתח בדיסציפלינה שלהם.

תוכניות חדשות שנוספו