Keystone logo

לימוד קורס אקדמי ב האי מאן 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  529
 • נתח של שירותים

  47
 • מנוי לאינטרנט

  50
 • תחבורה מקומית

  49

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  8
 • כרטיס קולנוע

  9
 • חצי ליטר בירה מקומית

  4