Keystone logo
תימן

לימוד קורס אקדמי ב תימן 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  170
 • נתח של שירותים

  24
 • מנוי לאינטרנט

  52
 • תחבורה מקומית

  75

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  9
 • כרטיס קולנוע

  4
 • חצי ליטר בירה מקומית

  3