Keystone logo
פרגוואי

לימוד קורס אקדמי ב פרגוואי 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  216
 • נתח של שירותים

  17
 • מנוי לאינטרנט

  21
 • תחבורה מקומית

  25

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  5
 • כרטיס קולנוע

  7
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1