Keystone logo
פולינזיה הצרפתית

לימוד קורס אקדמי ב פולינזיה הצרפתית 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  838
 • נתח של שירותים

  61
 • מנוי לאינטרנט

  100
 • תחבורה מקומית

  25

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  12
 • כרטיס קולנוע

  13
 • חצי ליטר בירה מקומית

  4