Keystone logo
סרי לנקה

לימוד קורס אקדמי ב סרי לנקה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  146
 • נתח של שירותים

  9
 • מנוי לאינטרנט

  10
 • תחבורה מקומית

  4

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  4
 • כרטיס קולנוע

  2
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1