Keystone logo
סרביה

לימוד קורס אקדמי ב סרביה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  225
 • נתח של שירותים

  45
 • מנוי לאינטרנט

  20
 • תחבורה מקומית

  27

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  4
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2