Keystone logo
סיישל

לימוד קורס אקדמי ב סיישל 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  605
 • נתח של שירותים

  35
 • מנוי לאינטרנט

  142
 • תחבורה מקומית

  21

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  5
 • חצי ליטר בירה מקומית

  6