Keystone logo
ניקרגואה

לימוד קורס אקדמי ב ניקרגואה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  164
 • נתח של שירותים

  20
 • מנוי לאינטרנט

  53
 • תחבורה מקומית

  9

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  6
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1