Keystone logo
מיאנמר

לימוד קורס אקדמי ב מיאנמר 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  328
 • נתח של שירותים

  10
 • מנוי לאינטרנט

  52
 • תחבורה מקומית

  9

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  5
 • כרטיס קולנוע

  5
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2