Keystone logo
מוזמביק

לימוד קורס אקדמי ב מוזמביק 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  561
 • נתח של שירותים

  24
 • מנוי לאינטרנט

  111
 • תחבורה מקומית

  12

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  4
 • כרטיס קולנוע

  9
 • חצי ליטר בירה מקומית

  0.89