Keystone logo
ירדן

לימוד קורס אקדמי ב ירדן 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  171
 • נתח של שירותים

  25
 • מנוי לאינטרנט

  35
 • תחבורה מקומית

  47

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  11
 • חצי ליטר בירה מקומית

  6