Keystone logo
האיטי

לימוד קורס אקדמי ב האיטי 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  211
 • נתח של שירותים

  28
 • מנוי לאינטרנט

  94
 • תחבורה מקומית

  38

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  10
 • כרטיס קולנוע

  5
 • חצי ליטר בירה מקומית

  5