Keystone logo
דומיניקה

לימוד קורס אקדמי ב דומיניקה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  401
 • נתח של שירותים

  15
 • מנוי לאינטרנט

  58
 • תחבורה מקומית

  14

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  9
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2