Keystone logo
בגינאה הצרפתית

לימוד קורס אקדמי ב בגינאה הצרפתית 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  420
 • נתח של שירותים

  62
 • מנוי לאינטרנט

  66
 • תחבורה מקומית

  0

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  8
 • כרטיס קולנוע

  8
 • חצי ליטר בירה מקומית

  3