Keystone logo
גיברלטר

לימוד קורס אקדמי ב גיברלטר 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  997
 • נתח של שירותים

  36
 • מנוי לאינטרנט

  49
 • תחבורה מקומית

  15

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  9
 • כרטיס קולנוע

  10
 • חצי ליטר בירה מקומית

  4