Keystone logo
ג'יבוטי

לימוד קורס אקדמי ב ג'יבוטי 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  589
 • נתח של שירותים

  102
 • מנוי לאינטרנט

  35
 • תחבורה מקומית

  319

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  9
 • כרטיס קולנוע

  13
 • חצי ליטר בירה מקומית

  5