Keystone logo
גיאנה

לימוד קורס אקדמי ב גיאנה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  338
 • נתח של שירותים

  23
 • מנוי לאינטרנט

  59
 • תחבורה מקומית

  27

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  7
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2