Keystone logo
גאורגיה

לימוד קורס אקדמי ב גאורגיה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  413
 • נתח של שירותים

  23
 • מנוי לאינטרנט

  19
 • תחבורה מקומית

  14

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  6
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1