Keystone logo
ברמודה

לימוד קורס אקדמי ב ברמודה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  1850
 • נתח של שירותים

  85
 • מנוי לאינטרנט

  130
 • תחבורה מקומית

  65

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  14
 • כרטיס קולנוע

  12
 • חצי ליטר בירה מקומית

  9