Keystone logo
בליז

לימוד קורס אקדמי ב בליז 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  260
 • נתח של שירותים

  26
 • מנוי לאינטרנט

  67
 • תחבורה מקומית

  25

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  9
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2