Keystone logo
בלארוס

לימוד קורס אקדמי ב בלארוס 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  208
 • נתח של שירותים

  19
 • מנוי לאינטרנט

  13
 • תחבורה מקומית

  17

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  5
 • כרטיס קולנוע

  5
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1