Keystone logo
בחריין

לימוד קורס אקדמי ב בחריין 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  481
 • נתח של שירותים

  38
 • מנוי לאינטרנט

  39
 • תחבורה מקומית

  33

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  8
 • חצי ליטר בירה מקומית

  7