Keystone logo
וולטה העילית

לימוד קורס אקדמי ב וולטה העילית 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  152
 • נתח של שירותים

  30
 • מנוי לאינטרנט

  34
 • תחבורה מקומית

  14

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  2
 • כרטיס קולנוע

  2
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1