Keystone logo
אתיופיה

לימוד קורס אקדמי ב אתיופיה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  576
 • נתח של שירותים

  47
 • מנוי לאינטרנט

  224
 • תחבורה מקומית

  11

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  4
 • כרטיס קולנוע

  4
 • חצי ליטר בירה מקומית

  0.68