Keystone logo
אריתריאה

לימוד קורס אקדמי ב אריתריאה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  236
 • נתח של שירותים

  9
 • מנוי לאינטרנט

  0
 • תחבורה מקומית

  0

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  3
 • כרטיס קולנוע

  0.79
 • חצי ליטר בירה מקומית

  0.94