Keystone logo
אלבניה

לימוד קורס אקדמי ב אלבניה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  195
 • נתח של שירותים

  25
 • מנוי לאינטרנט

  15
 • תחבורה מקומית

  14

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  5
 • כרטיס קולנוע

  6
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2