Keystone logo
מריאנה הצפוניים

לימוד קורס אקדמי ב מריאנה הצפוניים 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  425
 • נתח של שירותים

  63
 • מנוי לאינטרנט

  105
 • תחבורה מקומית

  0

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  10
 • כרטיס קולנוע

  8
 • חצי ליטר בירה מקומית

  4