Keystone logo
איי הבתולה הבריטיים

לימוד קורס אקדמי ב איי הבתולה הבריטיים 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  1102
 • נתח של שירותים

  58
 • מנוי לאינטרנט

  130
 • תחבורה מקומית

  142

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  11
 • כרטיס קולנוע

  9
 • חצי ליטר בירה מקומית

  4