Keystone logo
האיים המלדיביים

לימוד קורס אקדמי ב האיים המלדיביים 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  558
 • נתח של שירותים

  49
 • מנוי לאינטרנט

  86
 • תחבורה מקומית

  20

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  10
 • כרטיס קולנוע

  8
 • חצי ליטר בירה מקומית

  3