Keystone logo

לימוד קורס אקדמי ב איי פוקלנד 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  379
 • נתח של שירותים

  61
 • מנוי לאינטרנט

  531
 • תחבורה מקומית

  0

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  0
 • כרטיס קולנוע

  6
 • חצי ליטר בירה מקומית

  4