Keystone logo

לימוד קורס אקדמי ב איי פארו 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  532
 • נתח של שירותים

  50
 • מנוי לאינטרנט

  60
 • תחבורה מקומית

  0

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  13
 • כרטיס קולנוע

  14
 • חצי ליטר בירה מקומית

  7