Keystone logo

לימוד קורס אקדמי ב איי פארו 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  551
 • נתח של שירותים

  40
 • מנוי לאינטרנט

  56
 • תחבורה מקומית

  0

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  13
 • כרטיס קולנוע

  15
 • חצי ליטר בירה מקומית

  7