Read the Official Description

* להגדיר ולהבין את התפקיד של מנהל המשרד ומנהל המערכת

* ליישם אסטרטגיות תקשורת מילולית בכתב נכתב כדי לבצע את האחריות בצורה יעילה

* לפתח גישה שירות וחשיבה מכוון ללקוחות פנימיים וחיצוניים

* רשימת הגורמים העיקריים ללחץ וליישם את הטכניקות הדרושות כדי לשלוט בהם

* החל טכניקות ניהול זמן נדרש פרודוקטיביות משרדית טובה יותר

* ארגן פגישות ביעילות

• טיפול בשיחות טלפון בצורה מקצועית ומקצועית

לקבלת מידע נוסף: Convertas .org

Program taught in:
אנגלית

See 34 more programs offered by Convertas »

This course is Campus based
Start Date
Aug. 2019
Sept. 2019
Duration
בקשת מידע
תכנית מלאה
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
Application deadline
Start Date
Sept. 2019
Application deadline
Start Date
Aug. 2019
Application deadline
Start Date
Sept. 2019
Application deadline
Start Date
Jan. 2020
Application deadline