בית מקצועי תוכנית

כללי

תיאור התכנית

ת××× ×ת ××ת ×קצ××¢× ××× ×ª××× ×ת ×©× 3 ×××ש×× ××× ××¢××ר ×ת×××××× ×שר ××××ק×× ××שר×ת ××××ת ×× ×× ×××××× ××שתתף ×××©×¨× ×××× ×ª××× ×ת ×××× ×× ×ק×××נר×, ××× ×× ×××× ×ת ××× ×ש×× ××× ×××××× ×××ש×× ×קר×××¨× ×§×××נר×ת. ×××פ××× ×× ××¢×קר××× ×©× ×ת××× ×ת ××: ⢠×ת××× ×ת ×××¢×רת ××¨× 40 ש××¢×ר×× ××× ×נס×××××, 3 פע××× ×ש×××¢ ×ער×××.

⢠×ת××× ×ת ×××ר××ת × ××רת ××ת×× ×ת ××קצ××¢×ת ××××¡× ×¨××ת ××××ª× ×©×××ת ××ש××, ××¤× ×©×× ×××ס×ת ×ת×× ××ת ×קצ××¢××ת ×××©×¨× ××××.

⢠×ת××× ×ת ×ת×ק×ת ×××ר×ת ×× ×××× ×ק×ת ××ס×ס××ת ×××ש×× ××××פ×× ×××××, ××××× × ×ת ×ת×××××× ××××ת שפ×× ×קצ××¢××× ××ת××××× ××שר×ת ×ר×ת ××× ××¡× (commis) ××× ×××× ×סע×× ×ר××× ××¢×××.

עדכון אחרון: דצמבר 2019

אודות בית הספר

SCAFA, Dubai’s School of Culinary And Finishing Arts is a full-service culinary arts training institute offering the complete spectrum of culinary arts courses.We have full-time education programmes f ... קרא יותר

SCAFA, Dubai’s School of Culinary And Finishing Arts is a full-service culinary arts training institute offering the complete spectrum of culinary arts courses.We have full-time education programmes for students aspiring to become professional chefs and advanced programmes for chefs looking to upskill their abilities. קרא פחות
דובאי , לאהור + 1 יותר פחות