Keystone logo

קורס אקדמי תוכניות ב ביואינפורמטיקה 2024

מסננים

קורס אקדמי תוכניות ב ביואינפורמטיקה

עם דגש על איסוף מידע וניתוח, ביואינפורמטיקה תוכניות בדרך כלל ללמד את התלמידים כיצד ללמוד מידע ביולוגי. התוכניות עשויות לכלול קורסים מדעיים שונים, יחד עם שיעורים במחשבים, מערכות נתונים, שיטות איסוף וניתוח מידע.