Elyon College

מבוא

קרא את התיאור הרשמי

משימה

משימתנו היא לקדם את החינוך המקצועי ואת הכישורים המיושמים באמצעות ראייה בינלאומית במגוון של תחומי טכנולוגיה ודיסציפלינות עסקיות שאינם זמינים במוסדות להשכלה גבוהה מסורתית. אנו מחויבים להכין את התלמידים שלנו להצליח בשוק העולמי. מטרה זו מושגת באמצעות הקפדה על קשיחות אקדמית עם הכשרה מקצועית ומגוון תרבותי, תוך התמקדות בצמיחה המקצועית והאישית של תלמידינו.

מיקומים

ברוקלין

כתובת
500 8TH AVE, NEW YORK, NY
10018 ברוקלין, ניו יורק, ארצות הברית